Wednesday, November 20, 2013

MPA @ PUP (After two looong years!)

After two looong years. I'm baaack! After two looong years nasambit ko ulit kay manong driver ang, "PUP lang po, ESTUDYANTE (nag-aaral ng mabute)" LOLZ. After two looong years, two pesos lang pala ang itinaas ng pasahe sa Jeep. After two looong years, estudyante na naman ako!

I'm currently studying Master in Public Administration, huwag mo ng itanong kung bakit!


WalterMart Cabuyao Interior

Tuesday, November 19, 2013

Walter Mart Cabuyao

Welcome to Walter Mart Cabuyao! The 19th Walter Mart Community Mall in the Philippines and first of its kind in the City. It is located at National Highway, Banlic, Cabuyao City, Laguna.