Wednesday, November 20, 2013

MPA @ PUP (After two looong years!)

After two looong years. I'm baaack! After two looong years nasambit ko ulit kay manong driver ang, "PUP lang po, ESTUDYANTE (nag-aaral ng mabute)" LOLZ. After two looong years, two pesos lang pala ang itinaas ng pasahe sa Jeep. After two looong years, estudyante na naman ako!

I'm currently studying Master in Public Administration, huwag mo ng itanong kung bakit!


WalterMart Cabuyao Interior